Pôžičky, úvery, hypotéky, sporenia, leasing

Pôžičky a úvery

Banky

Centrálna banka- Emisná banka- Banka bánk – Banka štátu- to všetko sú synonymá pre Národnú banku Slovenska

*Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy.

Najlepší poskytovatelia pôžičiek


Slovenská sporitelňa a.s.

Banka poskytujúca úverové a finančné služby na územy Slovenskej Republiky.
OTP Banka Slovensko a.s.

Banka poskytujúca úverové a finančné služby na územy Slovenskej Republiky.

VUB Banka

Banka poskytujúca úverové a finančné služby na územy Slovenskej Republiky.

ČSOB

Banka poskytujúca úverové a finančné služby na územy Slovenskej Republiky.

Tatra Banka

Banka poskytujúca úverové a finančné služby na územy Slovenskej Republiky.

Dexia Banka

Banka poskytujúca úverové a finančné služby na územy Slovenskej Republiky.

Istro Banka

Banka poskytujúca úverové a finančné služby na územy Slovenskej Republiky.

MBanka

Banka poskytujúca úverové a finančné služby na územy Slovenskej Republiky.