Pôžičky, úvery, hypotéky, sporenia, leasing

Pôžičky a úvery

Hypotéky a hypotekárne úvery

Jedná sa o oblasť zameranú na financovanie investícií a nehnuteľností vôbec. Jeho špecifické postavenie a úprava sú podmienené potrebou znížiť mieru rizika účastníkov tohto vzťahu vzhľadom na dlhodobý charakter operácií, podmieňuje ho aj špecifická forma prepojenia peňažného, úverového a kapitálového trhu s trhom nehnuteľností. Príjemca hypotekárneho úveru je vo vzťahu k peňažnému ústavu dlžníkom. Špecifickosť vzťahov medzi účastníkmi hypotekárnych obchodov je najmä v tom, že pri komerčných úveroch všetky opatrenia, zamerané na zabezpečenie úverov (bonita klienta, ratingové ohodnotenie, finančná analýza subjektu) smerujú k ochrane záujmov komerčnej bank.

Najlepší poskytovatelia pôžičiek


Slovenská sporitelňa a.s.

Študentské pôžičky, pôžičky pre malé a stredné firmy, spotrebné úvery,
OTP Banka Slovensko a.s.

Internetové bankovníctvo, študentské pôžičky, spotrebné úvery, hypotekárne úvery.