Pôžičky, úvery, hypotéky, sporenia, leasing

Pôžičky a úvery

Leasingové spoločnosti

Novší spôsob obstarania investícií je leasing. Významný rozvoj leasingu vo svete začal v USA a vo Veľkej Británii už v období po druhej svetovej vojne. V Európe nastal značný rozmach leasingu od počiatku 60-tych rokov. Leasingový trh na strane ponuky tvorí niekoľko desiatok leasingových spoločností. Prvé leasingové spoločnosti domácich i zahraničných bánk (príp. spoločné podniky), tiež sú tu spoločnosti veľkých výrobcov, resp. dovozcov. Väčšina spoločností má univerzálne zameranie na leasing hnuteľných predmetov. Len niekoľko najväčších leasingových spoločností ponúka svoje slúžby na celom území republiky.

Najlepší poskytovatelia pôžičiek


Slovenská sporitelňa a.s.

Študentské pôžičky, pôžičky pre malé a stredné firmy, spotrebné úvery,
OTP Banka Slovensko a.s.

Internetové bankovníctvo, študentské pôžičky, spotrebné úvery, hypotekárne úvery.