Pôžičky, úvery, hypotéky, sporenia, leasing

Pôžičky a úvery

Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je sporenie na osobný účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia.

Najlepší poskytovatelia pôžičiek


Slovenská sporitelňa a.s.

Študentské pôžičky, pôžičky pre malé a stredné firmy, spotrebné úvery,
OTP Banka Slovensko a.s.

Internetové bankovníctvo, študentské pôžičky, spotrebné úvery, hypotekárne úvery.